Ściagnięcie żelu

Spiłowanie warstwy żelu bez naruszenia naturalnej płytki paznokcia.